Ekslibrisų paroda „Trakų pusiasalio pilis: vienaragis – kultūrinio, istorinio paveldo simbolis“

Ekslibrisų paroda „Trakų pusiasalio pilis: vienaragis – kultūrinio, istorinio paveldo simbolis“

Ekslibrisas, XV a. atsiradęs kaip knygos meno dalis, kaip leidinio savininką nurodantis ženklas, XXI a. yra šiek tiek nutolęs nuo pagrindinės paskirties ir dažnai skiriamas istorinės atminties, kultūros, iškilių asmenybių, dabarties gyvenimo aktualijoms įprasminti talpia menine, poetine, alegorine kalba. Visame pasaulyje ekslibrisai, populiarinami parodose, konkursuose, kolekcininkų kongresuose, išlieka svarbia kultūros komunikacijos priemone.

Trakai 2020 m. buvo paskelbti Lietuvos kultūros sostine. Mieste organizuota daug kultūrinių ir edukacinių renginių. Prisidėdamas kultūrinėmis iniciatyvomis, Trakų istorijos muziejus vykdė projektą ir nuo sausio 8 dienos paskelbė tarptautinį ekslibrisų konkursą „Trakų Pusiasalio pilis: vienaragis – kultūrinio, istorinio paveldo simbolis“, surengė laureatų parodą ir išleido katalogą.

Tarptautinį ekslibrisų konkursą muziejus rengė ketvirtą kartą. Paskutinio konkurso tema skirta Trakų Pusiasalio pilies įvaizdžiui gerinti ir pasirinktam simboliui įprasminti. Unikalus, galbūt analogo neturintis radinys pasirinktas Pusiasalio pilies simboliu todėl, kad vienaragio apkalo radimo vieta sutampa su populiarinama vieta.

Konkurso vizija – visuomenę vienijanti kūrybinė istorinė iniciatyva, kurios metu pasaulio dailininkai, vaikai ir moksleiviai buvo kviečiami sukurti ekslibrisų su vienaragio simboliu. Šie ekslibrisai skirti Trakų Pusiasalio pilies architektūriniam kompleksui ir su šia vietove susijusioms asmenybėms. Paskelbta konkurso tema buvo iššūkis paieškoti vienaragio ir Trakų Pusiasalio pilies sąsajų, mistifikuoti ir apibendrinti mintis kuriant knygos ženklą, atsigręžiant į Lietuvos ir Trakų miesto istoriją.

Konkursui pasibaigus, Trakų istorijos muziejaus direktorės Alvygos Zmejevskienės vadovaujama vertinimo komisija, iš 199 konkursantų (111 profesionalių dailininkų, 88 vaikų ir moksleivių) pateiktų 395 ekslibrisų, atrinko 261 geriausią darbą. 144 profesionalų ir 77 geriausi vaikų ekslibrisai bus eksponuojami parodosene tik Trakuose, bet ir kitose šalies institucijose. Išleistas 216 geriausių konkurso darbų katalogas. Vertinimo komisijos sprendimu, trys geriausi profesionalūs menininkai apdovanoti I–III premijomis. Kiti trys geriausi, kūrę tradicinėmis grafikos technikomis, ir trys autoriai, kurie sukūrė darbus, taikydami naujas technologijas, autorines technikas, kompiuterinę grafiką, įvertinti 1–3 laipsnio diplomais, 15 autorių apdovanoti laureato diplomais, tarp jų – penki vaikai ir moksleiviai. Dėl mažo ekslibrisų skaičiaus vertinimo komisija neturėjo galimybės nominuoti laimėtojų pagal amžiaus grupes.

Konkurso organizatoriai tikėjosi didesnio dalyvių skaičiaus, aktyvesnio vaikų ir moksleivių, dailės mokyklų ugdytinių dalyvavimo. Tačiau… Visą pasaulį sukrėtusi COVID-19 pandemija apribojo vaikų ir mokinių galimybes dirbti pritaikytose dailės studijose, trūko „gyvų“ susitikimų su dailės pedagogais – mokymas ilgą laiką vyko nuotoliniu būdu. Atrenkant geriausius darbus, ypatingas dėmesys skirtas tradicinių grafikos technikų taikymui, profesionaliam darbų atlikimui, naujų technologijų, kompiuterinės grafikos pritaikymui, kūrybiškumui, kūrinio originalumui, vienaragio pavaizdavimui Trakų Pusiasalio pilies istorijos ir kultūros kontekste.

Dauguma konkurso dalyvių ieškojo konkrečių nuorodų į minimo vienaragio simbolio bei to laiko realijas. Tačiau didelė dalis konkurso dalyvių painiojo dvi Trakų miesto pilis ir pasirinko artimiausią ir galbūt jiems žinomiausią Trakų Salos pilies vaizdą. Su menkiau pažįstamu Pusiasalio pilies vaizdu sukurtų ekslibrisų mažiau. Nemažai autorių savo kūrinius skyrė garsiems gobelenams su mergele ir vienaragiu, daugelyje jų vaizduojami neatsiejami nuo Trakų istorijos ir kultūros simboliai: vanduo, kunigaikščiai, architektūra, viduramžių ornamentika ir kiti. Vienaragio ženklas atkartoja vienaragio apkalo formą arba panašėja į arklį ar ožį, vietoj rago įkomponuojamas kalavijas. Maža ekslibriso erdvė tik keletą autorių paskatino kondensuoti mintį, išreikšti ją lakonišku, ženkliniu vaizdu.

Nepaisant pandemijos, konkursas įvyko ir turi svarbią išliekamąją vertę. Išleistas geriausių darbų dvikalbis albumas – katalogas bus platinamas Lietuvoje ir užsienyje. Katalogą gavo visi konkurso laimėtojai. Sukurta labai patraukli katalogo meninė daugiafunkcė idėja: 24 konkurso laimėtojų ekslibrisai-atvirlaiškiai išspausdinti ant storesnio popieriaus su perforacija. Sukurta galimybė patikusį atviruką gražiai išplėšti iš katalogo ir, įrašius savo įrašą, išsiųsti paštu. Taip sukuriama pridėtinė katalogo vertė ir skatinama naudoti simbolių kalbą: paštu – taip, kaip atkeliavo darbai į Trakų istorijos muziejų, – išsiųsti „ekslibrisinę“ žinutę. Šio projekto geriausios idėjos bus perkeltos į kitas erdves: kuriamas vaizdinis turinys komunikacijoms, gaminami neturintys analogų ir Trakų istorijos muziejų reprezentuojantys naujoviški produktai.

Trakų istorijos muziejui svarbus šio konkurso integralumas. Pusiasalio pilies pietvakariniame bokšte planuojama įkurti edukacijų centrą. Čia veiks trumpalaikės parodos. Ekslibrisų kolekcijos kopijos bus panaudotos su knygos istorija susijusioje edukacinių veiklų programoje „Knygos kelias“. Tai bus vertinga vaizdinė medžiaga, iliustruojanti edukacines veiklas ir mokymus, taip pat kurianti pridėtinę vertę, tampant aktyviu formaliojo ir neformaliojo švietimo bei mokymosi visą gyvenimą proceso dalyviu, bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, pilietinėmis ir bendruomeninėmis organizacijomis. Svarbus ir ekonominis veiksnys. Ekslibrisų konkurse išpopuliarėjęs vienaragio simbolis vėliau bus naudojamas kuriant Pusiasalio pilį reprezentuojančius suvenyrus ir didins muziejaus patrauklumą. Vienaragis suteikia tikėjimo stebuklais, švarumo, magijos, skaistumo, švelnumo, intuityvaus žinojimo simbolinę prasmę ir dėl to visame pasaulyje yra itin sėkminga rinkos prekė.

Vis intensyvėjant elektroninių (skaitmeninių) technologijų plėtrai bei galimybėms, konkuruojant su „spausdintu žodžiu“, knygos ženklo – ekslibriso – aktualumas bei meninės, kultūrinės vertės svarba išlieka nepakitusi. Ekslibrisai liks konkurso organizatoriui – Trakų istorijos muziejui ir bus saugomi muziejaus dailės rinkinyje. Salos pilyje surengta konkurso nugalėtojų paroda – tai meno kūrinių, atliktų tradicinėmis grafikos technikomis, bei jų individualaus stiliaus ir naujų išraiškos priemonių, technikos naujovių pademonstravimas. Vėliau paroda galės būti pristatoma ir kitose Lietuvos ir užsienio viešosiose erdvėse. Muziejaus  interneto svetainėje bus sukurta virtuali paroda.

Šis konkursas svariai prisidės prie knygos ženklo puoselėjimo ir populiarinimo, suteiks naujų kūrybinių impulsų ir įkvėpimo, skatins aktyvesnį Lietuvos ir užsienio mažosios grafikos kūrėjų bendradarbiavimą. Viliamės, kad organizuotas konkursas prisidės ir prie teigiamo požiūrio į nacionalinę istoriją ir kultūrą formavimo, tautinių vertybių puoselėjimo, išplės kultūrinį ir istorinį akiratį. Konkursas padės kurti Lietuvos, kaip modernios ir kūrybingosvalstybės, įvaizdį Europoje ir visame pasaulyje.

Projekto kuratorė, Trakų istorijos muziejaus restauratorė – Renata Mečkovskienė

Interaktyvus Lentvaris QR
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
Skaitmeninio raštingumo mokymai
Interaktyvi biblioteka
Vilnijos vartai
Atrasti iš naujo
„Knygų startas“
Kika
Rock and roll bibliotekininkas
Darbo skelbimai
Trakų informacinis centras
epaveldas.lt