Leidiniai apie Trakus

 • Baliulis A. Mikulionis S. Miškinis A. Trakų miestas ir pilys. – Vilnius, 1991. – 296 p.:

 • Bogdel G. Trakų ežerų legendos. – Trakai, 1994. – 60 p. : iliustr.

 • Bogdel G. Trakų krašto legendos ir pasakos : vaikams ir suaugusiems.– Trakai, 2005. – 104 p.: iliustr.

 • Bogdel. G. Trakų miesto pasakos.– Trakai, 2005. –60 p.: iliustr.

 • Bražiūnienė O. Trakų mokytojų seminarija. – Vilnius, 2009. – 120 p. : iliustr.

 • Bučas J. Trakų istorinis nacionalinis parkas. – Vilnius, 2015. – 278 p.: iliustr.

 • Česnulis V. V. Kanauninkas Klemensas Maliukevičius : [istorinė apybraiža]. – Trakai, 2016. – 159 p.: iliustr.
 • Debesienė D. Trakų Trakų krašto gamtinė įvairovė matematikoje. – Vilnius, 1999. – 32p.: iliustr.

 • Edourardʼo Andrė šiaurės parkų kelias (Užutrakis – Lentvaris – Trakų Vokė – Palanga). Mokslo darbai 2011 / [Sudarytojai V. Deveikienė ir S. Deveikis]. – Vilnius, 2011. – 176 p.: iliustr., bibliograf.

 • Fotoparodos ,,Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja“ katalogas / [sudarytoja D. Buinickaitė - Zacharevičienė]. – Trakai: [i.e. ,,Vorutos“ fondas]. 2009. – 33, [1] p. : iliustr.

 • Garbingas atvaizdas senovės: Trakai poezijoje. – Trakai, 1991. – 126 p.

 • Hadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventęs tautai ir mokslui. – Vilnius, 2010. – 141 p. : iliustr.

 • Į Trakus paukščiu plasnosiu: Lietuvos karaimų poezija. – 1997. – 240 p.: iliustr.

 • Isokas G., Tervydis A. Trakų urėdijos miškų istorija: (X tūkst. per Kr. – 2007). – Vilnius, 2008. – 240 p.: iliustr.

 • Ivinskis Z. Trakų Galvės ežero salos pilis: istorinė apžvalga. – Kaunas, 1940.– 199 p.: iliustr.

 • Ją vadino Trakų Karaliene: trisdešimt penkeri Irenos Misiūnienės metai Trakų pilies muziejuje./sudarytojai Bronius Čekanauskas, Jonas Misiūnas. – Vilnius, 2009.– 136, [4] p. :, [16] iliustr.

 • Kapinės – Lietuvos kultūros paveldo objektas: tyrimai ir išsaugojimo problemos: konferencijos, skirtos architekto dr. St. Mikulionio atminimui, medžiaga. – Kaunas, 2002. – 64 p.: iliustr.

 • Karaimų kenesa Trakuose = The karaite kenessa in Trakai = Kienesa karaimska w Trokach, – B. v.,[2003]. – 14 p. iliustr.

 • Karaimų kenesa Trakuose = Kienesa karaimska w Trokach = The Karaite kenessa in Trakai = Kénésa de karaïm à Trakai = Караимская кенеса в Тракайä = Karäische kenessa in Trakai / Michailas Zajončkovskis. - 3-asis papild. leid. – Vilnius, 2009. – [56] p. : iliustr.Kraujalis P. Trakų pilis ir jos likimas. – Vilnius, 1924. – 23 p.: iliustr.

 • Kraševskis J. Vytauto Lietuva. – Vilnius, 2012. – 313, [2] p.: iliustr.

 • Kurakevič V. Dvi žemės. – Vilnius, 2013. – 78 p.: iliustr.

 • Kur dunkso Trakų pilys: publicistika [apie Trakų praeitį ir dabartį] / Juozas Vercinkevičius. – Trakai: Voruta [i.e. ,,Vorutos“ fondas], 2010. – 208 p. : iliustr.

 • Lietuvninkienė R. Gulbės kelionė po Trakų žemę: [Ekologinė pasaka]. – Kaunas, 2002. – 16 p.: iliustr.

 • Lietuvos miestai: Trakai. – Vilnius, 1986. – 113 p.: iliustr.

 • Maceika J. Trakai. – Vilnius, 1940. – 72 p.: iliustr.

 • Medonis A. Trakai. – Vilnius, 1968. – 58 p.: iliustr.

 • Medonis A. Trakai (vokiečių kalba). – Vilnius, 1976. 48 p.: iliustr.

 • Menamos istorijos. Užutrakio dvaro sodybos rūmai 2011 06 18 – 09 30 [Dailės ir fotografijos darbų parodos katalogas]. – Trakai,  2011. – 48 p.: iliustr.

 • Mes piešiame Trakus: [piešiniai]: leidinys skiriamas ,,Vaikų kūrybos metams“, 2007 m.– Vilnius, 2007. – 80 p.: iliustr.

 • Mes sveikinam Trakus. – Vilnius, 2011. – 95, [1] p. : iliustr.

 • Mikulionis S. Trakų salos pilis. – Vilnius, 1978. 64 p.: iliustr.

 • Mikulionis S. Trakų salos pils: Svarbiausios žinios. – Vilnius, 1987. – 23 p.: iliustr.

 • Mikulionis S. Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir bernardinų vienuolyno statybos istorija. –Vilnius, 1993. – 112 p.: iliustr.

 • Mikulionį Stasį prisimenant: str. rinkinys. – Vilnius, 2012. –71, [1] p. :iliustr.

 • Misiūnienė I. Trakų istorijos muziejus - Vilnius : Mintis, 1967. - 28, [4] p. : iliustr.

 • Mickevičiūtė K. Trakai. Vadovas po istorinį nacionalinį parką. – Vilnius, 2013. – 56 p.: iliustr.

 • Mickūnaitė G. Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje. – Vilnius, 2013. – 40 p. : iliustr.

 • Mickūnaitė G. Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis. – Vilnius, 2008. – 384p.: iliustr.

 • Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas. / sudarytojas Juozas Vercinkevičius. – Trakai, 2005. – 144p.: iliustr.

 • Plankis-Snaigė J. Trakų kunigaikštis: Istorinė baladė. – Vilnius, 2010. – 28 p.: iliustr. 

 • Poviliūnas V.  Šventasis Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas = Święty Jan Nepomucen – Patron Trok [Trakų salos pilies parodos katalogas]. Trakų istorijos muziejus, 2015.  – 216.: iliustr.

 • Senamiesčio renovacijos problemos: Konferencijos, skirtos architekto St. Mikulionio atminimui, medžiaga . 1997 01 23.: [ apie Trakų senamiestį]. Vilnius, 1997. – 32 p.: iliustr.

 • Sieninė tapyba Trakų krašte / Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija. – [Trakai]. – 2011. – [16 ] p.: iliustr.

 • Tinfavičius R. Nuo Juodosios jūros iki Trakų: Publicistika / sudarytojas Romualdas Tinfavičius – Trakai: Voruta, 2013. – 222 p.: iliustr.

 • Trakų Dievo motina – Lietuvos globėja. 2014 Kalendorius = Calendar = Kalendarz = Kalender = Календарь.  / sudarytojas Juozas Vercinkevičius. – Trakai: Voruta, 2013. – 16 p.: iliustr.

 • Trakai. / [text. Vilija Tūrienė]. – Vilnius. – [2001].– 32 p.: iliustr.

 • Trakai istorijos ir gamtos harmonija. – Vilnius, 2003. – 18p.: iliustr.

 • Trakai: [Atvirukai]. – 1974. – 13 p.: iliustr.

 • Trakai: [Atvirukų komplektas]. – Vilnius, 1974. – 13 p.: iliustr.

 • Trakai: [Lankstinukas apie Trakus].– 1995. – 4 p.: iliustr.

 • Trakai: [Lankstinukas]. – Vilnius, 2000. – 11 p.: iliustr.

 • Trakai: [Lankstinukas]. – Vilnius.: [1995]. – 1 lapas.: iliustr.

 • Trakai: [Trumpas informacinis leidinukas].– Vilnius, 1982. –17 p.: iliustr.

 • Trakai: dabartis ir perspektyvos (sociologiniai aspektai): Kolektyvinė monografija. – Vilnius, 1995. –100 p.: iliustr.

 • Trakai: Praeities ir šių dienų vaizdai. – Vilnius, 2003.– 79 p.: iliustr.

 • Trakai: Praeities ir šių dienų vaizdai. – Vilnius, 2007. – 80 p.: iliustr.

 • Trakai: praeities vaizdai. / V. Lisauskas. – [Vilnius]: Darlis [2009]. – 95, [1] p. : iliustr.

 • Trakai. Praeities veidai : [fotoalbumas] / sudarė Nadežda Zajančkovskaja. – Vilnius, 2013. – 129, [1] p. : iliustr.

 • Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčiai 600 metų (1409 – 2009).: Kalendorius 2007 / sudarytojai Dana Buinickaitė ir Juozas Vercinkevičius. – Trakai: Voruta, 2006. – 14 p.: iliustr.

 • Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bažnyčiai 600 metų (1409 – 2009).: Kalendorius 2008 / sudarytojai Dana Buinickaitė ir Juozas Vercinkevičius. – Trakai: Voruta, 2007. – 14 p. : iliustr.

 • Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčiai 600 metų (1409 – 2009).: Kalendorius 2009 / sudarytojai Dana Buinickaitė ir Juozas Vercinkevičius. – Trakai: Voruta, 2008. – 14 p. : iliustr.

 • Trakų bažnyčios kalendorius: 2011 m. / [sudarytoja Dana Buinickaitė–Zacharevičienė]. – [Trakai]: Voruta, 2010. – 16 p. : iliustr.

 • Trakų bažnyčios kalendorius: 2012 m. /sudarytojas Juozas Vercinkevičius. – Trakai: Voruta, 2011. – 16 p.: iliustr.

 • Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja. Kalendorius 2013 / sudarytojas Juozas Vercinkevičius. – Trakai: Voruta, 2012. – 14 p.: iliustr.

 • Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja. 2014 Kalendorius = Calendar = Kalendarz = Kalender = Календарь.  / sudarytojas Juozas Vercinkevičius. – Trakai: Voruta, 2013. – 16 p.: iliustr.

 • Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja. 2015 Kalendorius = Calendar = Kalendarz = Kalender = Календарь.  / sudarytojas Juozas Vercinkevičius. – Trakai: Voruta, 2014. – 16 p.: iliustr.

 • Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja. 2016 Kalendorius = Calendar = Kalendarz = Kalender = Календарь.  / sudarytojas Juozas Vercinkevičius. – Trakai: Voruta, 2015. – 16 p.: iliustr

 • Trakų Dievo Motinos stebuklai : Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos - paveikslo vainikavimo (1718 m. rugsėjo 4 d.) 300-osioms metinėms / J.Vercinkevičius. – Trakai, 2013. - 90 p. : iliustr.

 • Trakų didžiųjų ežerų vardynas: Trakų kraštovaizdžio kultūrinės gelmės. – [Trakai]: Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija. [2010]. 88 p.: iliustr ir žml.

 • Trakų ežerų hidrochemija ir sedimentacijos procesai. – Vilnius, 1988. – 232 p.: iliustr.

 • Trakų ir Varėnos kraštų kaimo turizmo ypatumai ir perspektyvos. – Trakai, 2015. – 84 p. iliustr.

 • Trakų istorijos muziejui – 60 / Sudaryt. I. Senulienė, V. Poviliūnas]. – [Trakai]: Trakų istorijos muziejus. – [Vilnius], 2008. – 164 p.: iliustr.

 • Trakų istorijos muziejus = Das historishe museum von Trakai. – Vilnius, 1994. – 1 lapas.: iliustr.

 • Trakų istorijos muziejus [vaizdo ir garso įrašas] = Trakai history museum: [dokumentinis filmas] / Arvydas Barysas. – [Kaunas, b.m.]. – 1 (DVD), (62 min.); spalv., gars.

 • Trakų istorijos muziejus: virtualios parodos: [CD]. – Trakai, 2005.

 • Trakų istorinis nacionalinis parkas UNESCO Pasaulio paveldo sąrašuose: poreikis ir galimybės. – Kaunas, 2003. – 167 p.: iliustr.

 • Trakų istorinis nacionalinis parkas. – Kaunas, 1999. – 40p.: iliustr.

 • Trakų istorinis nacionalinis parkas: [atvirukų komplektas]. – Vilnius, 1995. – 10 p.: iliustr.

 • Trakų Karališkasis teatras : 1991-2016 / [Sudarė Irena Jocienė, Robertas Čuta].– Trakai,  2016. – 47 p.: nuotr.

 • Trakų Karališkasis teatras : 1991-2011 / [Sudarė Irena Jocienė ].–Trakai : [s.n.], 2011. - 43 p. : nuotr

 • Trakų kraštas LT: [informacinis leidinys] / Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija : [Vilnius]. – 2010. – 144 p. : iliustr.

 • Trakų krašto dainos: [Garso įrašas] /sudaryt. Rasa Norinkevičiūtė. – Vilnius, 2008. – 1 garso diskas (44 min); 1 lankstinys (4 p.)

 • Trakų krašto gamta. – Vilnius, 1999. – 48 p.: iliustr.

 • Trakų krašto gamtos ir kultūros paveldas. – Vilnius, 2005. – 96 p.: iliustr.

 • Trakų krašto gidas. – Vilnius, 2007.– 21 p.: iliustr.

 • Trakų krašto įgyvendinti vietos projektai : [informacinis leidinys] / Trakų krašto vietos veiklos grupė (VVG) [parengė D. Dubauskaitė].– Trakai : VVG, 2015. – 71 p.: iliustr
 • Trakų krašto literatai : almanachas / [sudarytojai: T. Balkutė Zolotuchinienė, R. Daudytė Minkevičienė]. – Vilnius, 2015. – 200 p. : iliustr., portr.

 • Trakų miestas. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 59 – 89.

 • Trakų miškų urėdija. – Kaunas, 2005. – 52 p.: iliustr.

 • Trakų pilis = Тракайский замок: XV amž. – Vilnius, 1952. – 78 p.: iliustr.

 • Trakų pilys: Virtuali laiko kelionė: [CD]. – Trakai, 2007.

 • Trakų rajonas = Trakai district = Bezirk Trakai = Rejon Trocki / [Trakų rajono savivaldybė ; vertėjos: Rasa Tarabildienė (į anglų kalbą), Irena Agapovienė ir Rasa Čičinskaitė (į vokiečių kalbą), Anna Bierkowa (į lenkų kalbą)]. - Kaunas : Terra publica, 2011. - 175, [5] p. : iliustr.

 • Trakų rajono Kalvių ir Lieponių apylinkių tradicinė muzika. /sudarė Daiva Vyčinienė. – Vilnius, 2005. – 219 [1] p. : iliustr.

 • Trakų salos pilis = The Trakai insularcastle: [CD]. – 2007.

 • Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija 1409 – 2015. – Vilnius : Ciklonas, 2015. 244 p.: iliustr.

 • Trakuvos literatų kūryba : almanachas / [sudarytojai: T. Balkutė–Zolotuchinienė, J. Pulokienė]. – Vilnius, 2010. – 221, [3] p. : iliustr.

 • Trepulaitė - Virginavičienė O. Trakų literatai Dusmenyse : 2014 m. spalio 17 d. –Kaišiadorys, 2015. –32 p.: iliustr.

 • Tupčiauskas R. Burės kuorų paunksnėje. – Vilnius, 2006. – 164 p.: iliustr.

 • Užutrakio dvaro ansamblis: kultūros paveldas ir gamta. – Kaunas, 1999. – 25 p.: iliustr.

 • Vercinkevičius J. Trakai. – Vilnius, 1978.– 24 p.[9] iliustr.1.

 • Vercinkevičius J. Trakų rajonas. – Vilnius, 1981. – 72 p.: iliustr.

 • Vieštautas P.  Vytautas Didysis. – Kaunas, 1990. – 26 p.

 • Masal A. Wilno, Kowno i Troki – Vilnius, 2006. – 56 p.: iliustr.
 • Narkovič L. Troki. – Vilnius, 2002. – 140 p.: iliustr.

 • Siedlecka J. Troki į okolice. Warszawa, 1997. – 102 p.: iliustr.

 • Solennitas coronationis Beatissimae Virginis Mariae in antiquissima sua ad praepositalem palatino Trocensis civitatis Basilicam, à temporibus Alexandri Vitoldi Magni Litvaniae Ducis, gratiis et miraculis clara Icone… : Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslo vainikavimo 300-osioms metinėms (1718-2018). - 2-asis leidimas [1719 m. leid. fotogr. laida]. – Trakai, 2016. – 34 p.: iliustr.

 • Tochtermann J. Troki zarys antropogeograficzny. – Wilno, 1935. – 24 p.: iliustr.

 • Trakai –dort, wo man ganz naturlich urlaub macht. – Vilnius, 1999. – 17 p.: iliustr.

 • Visit Trakai: [inform. lankstinukas]. – Kaunas, 1963. – 1 iliustr. lapas.

 • Верцинкявичюс Ю. Тракай. – Вилънюс, 1981. – 72 p.: iliustr.

 • Куракевич В. Два края. – Vilnius, 2012. – 84 p.: iliustr.

 • Куракевич В. Два края. – 2-as papild. leid. – Вильнюс,  2013. – 78 p.: iliustr

 • Медонис Ар. Тракай. – Vilnius, 1961. – 62, [2] p.: iliustr.

 • Медонис А .Тракай. – Вилънюс, 1970.– 30 p.: iliustr.

 • Мисюнене И .Тракайский исторический музей. – Вилънюс, 1987. – 32 p.: iliustr.

 • Тракай – Trakai – Вилънюс, 1982. – 4 p.: iliustr.

 • Trakų krašto įgyvendinti vietos projektai : [informacinis leidinys] / Trakų krašto vietos veiklos grupė (VVG) [parengė D. Dubauskaitė].– Trakai : VVG, 2015. – 71 p.: iliustr.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
Skaitmeninio raštingumo mokymai
Interaktyvi biblioteka
Vilnijos vartai
Kika
Rock and roll bibliotekininkas
Darbo skelbimai
Trakų informacinis centras
Eklasika