Trakų krašto literatai

Trakų rajone veikianti literatų brolija „Aukuras“ buvo įregistruota 1999 m. birželio 28 d. Brolijos įsikūrimą inicijavo Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungos narys Valentinas Vytautas Navickas, tapęs pirmuoju brolijos „Aukuras“ pirmininku. Nuo 2000 m. brolijos pirmininkė yra Teresė Balkutė-Zolotuchinienė.

2000 m. gegužės 12 d. literatų brolijai „Aukuras“ suteiktos leidybinės teisės. Per visą brolijos gyvavimo laikotarpį ji išleido 18 knygų, tarp kurių – penki almanachai: „Paparčio žydėjimas“ (2001), „Trakuvos poezija“ (2004), „Trakuvos literatų kūryba“ (2010), „Trakų krašto literatai“ (2015), „Trakų krašto literatai – 20“ (2020). Per šimtą knygų brolijos nariai išleido savo iniciatyva.

Brolijos „Aukuras“ ir jos narių veikla buvo ne kartą įvertinta. Už vykdomą veiklą 2010 m. brolijai buvo įteikta Trakų rajono savivaldybės padėkos žvaigždė. Brolijos „Aukuras“ nariai buvo apdovanoti Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos 1-ojo, 2-ojo, 3-ojo laipsnio diplomais, padėkos raštais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Lietuvos Respublikos Seimo narių ir kitų visuomeninių organizacijų padėkos raštais.

Brolija „Aukuras“ vienija per 50 Trakų krašto literatų.

Kviečiame susipažinti su literatų brolijos „Aukuras“ nariais.

 

Algirdas Almantas

Gimimo data: 1947 06 07

Gimimo vieta: Aukštadvaris (Trakų r.)

A. Almantas mokėsi Marijampolės Vinco Mykolaičio-Putino vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1965 m. Vėliau studijavo Vilniaus universitete ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Mokytojavo Aukšadvario, Karapolio, Kazokiškių, Stakliškių, Vyšniūnų mokyklose. Nuo 1983 m. dirbo žemės ūkio mokykloje. 1994 m. įgijo mokytojo metodininko kvalifikaciją.

A. Almantas kurti pradėjo 1965 m. Rašo apsakymus, eilėraščius. Išleido kūrybos rinkinius „Išeinu grįžti namolio“ (2002), „Šitaip mano parašyta“ (2017). Kūryba spausdinta Trakų rajono laikraščiuose „Galvė“, „Trakų žemė“, Trakų krašto literatų almanachuose „Paparčio žydėjimas“, „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“.

 

Eglė Andriūnaitė-Jasiukevičienė

Gimimo data: 1950 05 21

Gimimo vieta: Vilnius

E. Andriūnaitė-Jasiukevičienė 1968 m. baigė Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo Kauno technologijos universitete. 1974 m. baigusi studijas, įgijo apdailos, cheminės technologijos ir įrengimų specialybę. Dirbo Lentvario kilimų fabrike, Trakų r. savivaldybės socialinės paramos skyriuje.

E. Andriūnaitė-Jasiukevičienė 2005 m. pradėjo kurti eilėraščius. Kūryba publikuota laikraščiuose „Galvė“, „Trakų žemė“, Trakų krašto literatų kūrybos almanache „Trakuvos literatų kūryba“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Zita Aniulienė

Gimimo data: 1968 04 09

Gimimo vieta: Taučionys (Trakų r.),

Z. Aniulienė mokėsi Onuškio vidurinėje mokykloje. 1991 m. baigusi Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo chemijos ir biologijos mokytojos kvalifikaciją. 2007 m. Mykolo Romerio universitete baigė teisės magistro studijas. Po studijų Vilniaus pedagoginiame institute dirbo chemijos mokytoja tuometinėje Grigiškių 2-ojoje mokykloje. Vėliau, nuo 1993 m., buvo chemijos ir biologijos mokytoja Onuškio vidurinėje mokykloje. Šioje mokykloje ji taip pat ėjo direktoriaus pavaduotojos ugdymui, direktoriaus pareigas. Nuo 2012 m. yra Trakų rajono Onuškio seniūnijos seniūnė. 2017 m. už sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą Zita Aniulienė apdovanota Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio diplomu.

Kūryba ir straipsniai publikuoti laikraštyje „Trakų žemė“, almanache „Trakų krašto literatai – 20“.

 

Teresė Balkutė-Zolotuchinienė

Gimimo data: 1936 08 13

Gimimo vieta: Daugai (Alytaus r.)

T. Balkutė-Zolotuchinienė mokėsi Senosios Varėnos ir Druskininkų vidurinėse mokyklose, 1955 m. baigė Vilniaus bibliotekinį technikumą, 1967 m. – Vilniaus valstybinį universitetą ir įgijo bibliografo-bibliotekininko specialybę. Dirbo Akmenės, Daugų, Trakų, Vilniaus Adomo Mickevičiaus, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose. 2000 m. tapo Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ pirmininke, 2003 m. įstojo į Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungą. 2015 m. už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanota Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos 1-ojo laipsnio diplomu ir aukso medaliu.

T. Balkutė-Zolotuchinienė išleido ne vieną savo kūrybos leidinį: „Mano kraitis“ (2000), „Išpažintis“ (2002), „Sielos sparnais“ (2005), „Vaikų pynutė“ (2001), „Dovanėlė“ (2003), „Jūros dukra ir kitos pasakos“ (2006), „Negęsk, vilties žvaigždele“ (2011), „Rasti ar prarasti?“ (2016). Kūryba spausdinta almanachuose „Paparčio žydėjimas“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakuvos poezija“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“. Straipsniai publikuoti Trakų rajono laikraščiuose „Galvė“ ir Trakų žemė“.

Ilona Banel-Okunevičienė

Gimimo data: 1996 11 12

Gimimo vieta: Lentvaris (Trakų r.)

I. Banel-Okunevičienė mokėsi Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje. Vėliau studijavo Vilniaus kooperacijos kolegijoje, kurioje įgijo informatikos inžinerijos specialybę.

Kūryba publikuota almanachuose „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

 

Janina Barišauskaitė

Gimimo data: 1950 11 17

Gimimo vieta: Bijūnai (Trakų r.)

Janina Barišauskaitė mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, kurią baigusi 1972 m. įgijo bibliotekininkės specialybę. Dirbo Tolkiškių, Trakų Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos bibliotekose.

2001 m. išleistas Janinos Barišauskaitės eilėraščių rinkinys „Jei surasčiau perlo žiedą“. Kūryba publikuota leidiniuose „Nematuokime laiku“ (1996), „Paparčio žydėjimas“, „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“. Eilėraščiai taip pat publikuoti spaudoje: žurnale „Kregždutė“, laikraštyje „Patriotas“.

 

Dana Buinickaitė-Zacharevičienė

Gimimo data: 1981 07 14

Gimimo vieta: Trakai

D. Buinickaitė-Zacharevičienė mokėsi Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinėje mokykloje. Vėliau studijavo aukštesniojoje technologijos mokykloje, kurioje 2002 m. įgijo fotografo technologo specialybę. Dirbo fotostudijose, fotolabaratorijose, 2005 m. pradėjo žurnalistės darbą Trakų rajono laikraščiuose, yra Trakų krašto fotografų asociacijos „Fotra“ vadovė. D. Buinickaitė-Zacharevičienė yra parengusi personalinių parodų: „Kitoks žvilgsnis“ (2002), „Žingsnis aukštyn“ (2005), „Trakų Madonos vaikų malda“ (2006), „Moterys“ (2007). Fotografės nuotraukomis iliustruoti leidiniai „Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas“ (2005, 2021), „VĮ Trakų miškų urėdija“ (2005), „Trakų Urėdijos miškų istorija“ (2008), „Katalikų tarnyba“ (2009), „Teatro veidai 2021“ (2021) ir kt. 2018 m. D. Buinickaitė-Zacharevičienė atidarė fotostudiją-galeriją „PerForm studio“.

D. Buinickaitė-Zacharevičienė sudarė fotoparodos katalogą „Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja“ (2009), fotoalbumą „Mes sveikinam Trakus“ (2011), yra viena iš 2006–2009 m., 2011–2019 m. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kalendorių sudarytojų. 2006–2008 m. išleisti atvirukai apie Trakus, Kernavę, Musninkus su D. Buinickaitės-Zacharevičienės nuotraukomis. Rajoninėje ir respublikinėje spaudoje išspausdintas ne vienas straipsnis. Kūryba publikuota almanache „Trakuvos literatų kūryba“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Austra Bundzaitė-Zapolskienė

Gimimo data: 1944 01 25

Gimimo vieta: Raudondvaris (Kauno r.)

A. Bundzaitė-Zapolskienė mokėsi Saulėtekio pradžios, Vilkijos vidurinėje, Trakų internatinėje mokyklose. Vėliau studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Kauno vakariniame fakultete. Po studijų dirbo Beržų, Panevėžiuko, Trakų bibliotekose. 1988–1995 m. buvo Trakų rajono laikraščio „Spartuolis“ žurnalistė, nuo 1995 m. – laikraščio „Galvė“ redaktorė, vėliau – „Vilnijos kronikos“ žurnalistė. Tai pat dirbo Trakų istorijos muziejuje. 1985 m. A. Bundzaitė-Zapolskienė tapo respublikinio literatų konkurso laureate.

Austra Bundzaitė-Zapolskienė yra išleidusi knygą „Pasaulis dar margesnis“ (2013). Kūryba publikuota almanachuose „Paparčio žydėjimas“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakuvos poezija“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

 

Ona Čiraitė-Aleksiūnienė

Gimimo data: 1939 09 05

Gimimo vieta: Randamonys (Varėnos r.)

O. Čiraitė-Aleksiūnienė mokėsi Merkinės vidurinėje mokykloje, studijavo Vilniaus valstybiniame universitete. Vėliau mokytojavo Varėnos, Švenčionių, Trakų rajonuose, dirbo Trakų rajono bibliotekose. 1994 m. buvo priimta į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą.

O. Čiraitės-Aleksiūnienės kūryba publikuota įvairiuose respublikiniuose laikraščiuose, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos leidžiamuose almanachuose, Trakų rajono literatų almanachuose „Paparčio žydėjimas“, „Trakuvos poezija“, „ Trakuvos literatų kūryba“.

Rūta Daudytė-Minkevičienė

Gimimo data: 1966 02 10

Gimimo vieta: Lentvaris (Trakų r.)

R. Daudytė-Minkevičienė mokėsi Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinėje mokykloje. Vilniaus kultūros mokykloje įgijo bibliotekininko specialybę. Studijavo Vilniaus valstybiniame universitete. Po studijų dirbo Trakų rajono viešojoje, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekose. Nuo 2001 m. dirba Lentvario bibliotekoje. Aktyviai dalyvauja Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ veikloje – eina vicepirmininkės pareigas, yra viena iš almanachų „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“ sudarytojų.

R. Daudytės-Minkevičienės eilėraščiai publikuoti laikraščiuose „Galvė“, „Trakų žemė“, almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakuvos poezija“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, „Vingis“ (2012), „Pasidalinkim ilgesį perpus“ (2016), Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

 

Aivaras Dočkus

Gimimo data: 1978 12 18

Gimimo vieta: Trakai

A. Dočkus mokėsi Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, studijavo Vilniaus universitete, kuriame 2001 m. baigė žurnalistikos bakalauro, 2003 m. – informacijos vadybos magistrantūros, 2008 m. – anglų kalbos ir anglų kalbos mokymo studijas. Laikraštyje „Galvė“ dirbo laisvuoju korespondentu. Dirba anglų kalbos mokytoju.

A. Dočkus eilėraščius kūrė jau mokykloje, o 1996 m. pradėjo kurti dainas. Yra išvertęs Viktorijos Kurakevič poezijos rinkinį „Dvi žemės“ (2013). Kūryba publikuota laikraštyje „Galvė“, almanachuose „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Antanas Dovydaitis

Gimimo data: 1951 01 22

Gimimo vieta: Kulnistai (Šakių r.)

A. Dovydaitis mokėsi Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinėje, Viešvilės profesinėje mokyklose. Pastarąją baigė 1968 m. Vėliau tarnavo karinėse oro pajėgose radijo mechaniku. 1974 m. baigė Šakių Zigmo Angariečio neakivaizdinę vidurinę mokyklą. Taip pat mokėsi jaunųjų „Komjaunimo tiesos“ korespondentų mokykloje, Vilniaus valstybiniame universitete. Dirbo Trakų rajono laikraščiuose „Galvė“, „Lentvario balsas“, „Trakų žemė“, „Lentvario žinios“, „Vilnijos kronika“.

Kūryba publikuota almanache „Trakų krašto literatai“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

 

Marija Draugelienė

Gimimo data: 1931 01 07

Gimimo vieta: Marijampolės r., netoli Igliaukos

M. Draugelienė mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje, vėliau Šiaulių pedagoginiame institute, kuriame įgijo vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. 1969–2010 m. laikotarpiu Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje dirbo lietuvių kalbos mokytoja. 2015 m. M. Draugelienei už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą buvo įteiktas Kunigaikščio Vytauto Didžiojo I laipsnio apdovanojimas.

M. Draugelienė eiliuoti pradėjo 2002 m. Bendradarbiaudama su buvusiais mokiniais išleido poezijos rinkinius „Saulėlydžio aidai“ (2014), „Vakaro palytėjimas“ (2015), „Sutemų kuždesiai“ (2017). Taip pat kūryba publikuota Trakų rajono laikraštyje „Galvė“, almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Ernesta Dzingeliauskienė

Gimimo data: 1989 05 12

Gimimo vieta: Alytus

E. Dzingeliauskienė mokėsi Vidzgirio vidurinėje mokykloje, studijavo įmonių ir įstaigų administravimą Alytaus kolegijoje. Gyvena Lentvaryje.

E. Dzingeliauskienės kūryba publikuota almanachuose „Trakų krašto literatai“, Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

 

Julija Gecevičienė

Gimimo data: 1955 03 30

Gimimo vieta: Rūdiškės (Trakų r.)

J. Gecevičienė mokėsi Rūdiškių vidurinėje mokykloje, Kauno kooperacijos technikume. Dirbo Trakų vartotojų kooperatyve, Trakų „Vilties“ bendrijoje. Dainavo Rūdiškių ansamblyje „Papartėlis“, gieda Rūdiškių bažnyčioje, dalyvauja Rūdiškių folkloro ansamblio „Diemedis“ veikloje.

J. Gecevičienė kuria nuo 2000 m. 2012 m. išleista vaikams skirta knygelė „Tai bent buvo vasarėlė“. Kūryba publikuota almanachuose „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“.

Alfredas Girdziušas (Paliesius)

Gyvenimo datos: 1948 06 05 – 2015 03 18

Gimimo vieta: Paliesius (Ignalinos r.)

A. Girdziušas mokėsi Mėčionių pradinėje mokykloje, Molėtų mokykloje-internate, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų vidurinėje mokykloje. Studijavo Vilniaus technikos mokykloje Nr. 1, Vilniaus technologijos technikume, kuriame įgijo fototechniko specialybę, Vilniaus valstybiniame universitete. Dirbo leidiniuose „Mūsų žodis“, „Lietuvos aidas“, „Respublika“, „Tiesa“, „Diena“, Trakų rajono laikraštyje „Galvė“. Daug dėmesio skyrė fotografijai, yra parengęs personalinių parodų. 1988 m. tapo Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariu. A. Girdziušui skirtas ne vienas apdovanojimas: 1993 m. už 1991 m. sausio-rugpjūčio įvykių Lietuvoje fotoreportažus apdovanotas Sausio 13-osios medaliu, 2005 m. Lietuvos kultūros ministro įsakymu jam suteiktas meno kūrėjo statusas, 2011 m. už visuomeninę veiklą apdovanotas Kunigaikščio Vytauto Didžiojo II laipsnio diplomu ir kt.

A. Girdziušas rašė esė, apsakymus, fotonoveles. 2006 m. parengtas straipsnių rinkinys „Biografija arba biologinė rašliava“. Kūryba publikuota almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“.

Aušra Girdziušienė

Gimimo data: 1965 06 27

Gimimo vieta: Lentvaris (Trakų r.)

A. Girdziušienė mokėsi Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinėje mokykloje, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kurią baigė 1983 m. Vėliau mokslus tęsė Vilniaus universitete: 1988 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas, 2003 m. – socialinio darbo studijas. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje, laikraštyje „Senoji sostinė“, Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinėje mokykloje. Nuo 1999 m. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje dirba lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

A. Girdziušienė rašo noveles, publicistinius straipsnius, yra parengusi savo mokinių kūrybos knygeles „Vienos raidės pasakėlės“ (2006), „Raidė raidę randa“ (2007), dzūkų tarme parašytų pasakų be galo knygelę „Aina dziedas takuciu“. Kūryba publikuota laikraščiuose „Trakų žemė“, „Galvė“, „Voruta“, almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai – 20“.

Albinas Vytautas Januškevičius

Gimimo data: 1935 02 01

Gimimo vieta: Šiaulėnai (Radviliškio r.)

A. V. Januškevičius mokėsi Kalnųjų pradinėje, Vadžgirio vidurinėje mokyklose. 1959 m. baigė germanistikos studijas Vilniaus valstybiniame universitete, įgijo vokiečių kalbos mokytojo kvalifikaciją. Aspirantūrą baigė Pedagogikos mokslų akademijoje Maskvoje. A. V. Januškevičius yra socialinių mokslų daktaras, vertėjas, pedagogas. Dirbo užsienio kalbų mokytoju Trakų internatinėje mokykloje, vokiečių kalbos dėstytoju Vilniaus valstybiniame universitete, Vilniaus pedagogikos institute ėjo mokslinio bendradarbio, sektoriaus vadovo, direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams pareigas. 2010 m. už bendrosios gyventojų kultūros vystymą bei etnokultūrinių tradicijų puoselėjimą buvo apdovanotas Kunigaikščio Vytauto Didžiojo III laipsnio diplomu.

A. V. Januškevičius parengė vokiečių kalbos vadovėlių, leidinių, supažindinančių su užsienio kalbų mokymo metodika, yra išvertęs knygų iš vokiečių kalbos. Kūryba publikuota periodiniuose leidiniuose „Trakų žemė“, „Voruta“, „Spartuolis“, almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Sofija Jezerskienė

Gyvenimo datos: 1938 09 25 – 2018 01 31

Gimimo vieta: Balčiai (Raseinių r.)

S. Jezerskienė mokėsi Balčių pradinėje, Nemakščių vidurinėje mokyklose. Dirbo bibliotekoje, skaitykloje, Lentvario kilimų fabrike, gamykloje „Kaitra“.

2000 m. išleistas autorės kūrybos rinkinys „Eilėraščiai“. Taip pat S. Jezerskienės kūryba publikuota Trakų rajono laikraštyje „Galvė“, almanachuose „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“.

Danuta Kostiugova

Gimimo data: 1970 03 04

Gimimo vieta: Pilialaukis (Trakų r.)

D. Kostiugova mokėsi Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje, Buivydiškių tarybinio ūkio technikume, studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete. Trakų rajono apylinkės teisme dirba vertėja.

D. Kostiugova kurti pradėjo dar mokydamasi pradinėje mokykloje. Eilėraščius rašo gimtąja lenkų kalba. Kūryba publikuota laikraščiuose „Trakų žemė“, „Nasza gazeta“, „Kurier Wileński“, almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Daniel Kraičinskij

Gimimo data: 1989 03 25

Gimimo vieta: Trakai

D. Kraičinskij Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo informacinių technologijų inžinerijos magistro diplomą.

Kūryba publikuota laikraščiuose „Kurier Wileński“, „Tgodnik Wileńszczyzny“, almanache „Trakų krašto literatai“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Stasys Kuodzevičius

Gyvenimo datos: 1925 09 27 – 2014

Gimimo vieta: Burbonys (Varėnos r.)

S. Kuodzevičius Žilinuose baigė pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Vilniaus berniukų gimnazijoje. 1946 m. vasario 1 d. buvo ištremtas į Vorkutlago ir Riečlago šachtas. Į Lietuvą po tremties grįžo 1995 m. Apsigyveno Lentvaryje.

S. Kuodzevičius kurti pradėjo dar besimokydamas gimnazijoje. 2003 m. išleistas eilėraščių rinkinys „Priimk, tėvyne, mano kuklią auką“. Kūryba publikuota almanache „Trakų krašto literatai“, leidiniuose „Tremtinio Lietuva“ (1990), „Ašara Dievo aky“ (2008), Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

 

Viktorija Kurakevič

Gimimo data: 1935 03 25

Gimimo vieta: Pskovas (Rusija)

V. Kurakevič Maskvoje baigė vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete studijavo fiziką. Kuria poezijos ir prozos kūrinius, fotografuoja. Eilėraščius rašo rusų kalba.

V. Kurakevič išleido dvi poezijos knygas „Iš amžių glūdumos“ (2010) ir „Dvi šalys“ (2012, 2013). Kūryba publikuota Trakų krašto literatų almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“. Taip pat almanachuose „Vingis“ (2012), „Graži tu mano brangi tėvyne“ (2012), Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

 

Aleksejus Kutkinas

Gyvenimo datos: 1942 04 11 –2013 03 08

Gimimo vieta: Votkinskas (Udmurtijos Respublika)

A. Kutkinas gimtajame Votkinsko mieste 1955 m. baigė vienerių metų korespondentų mokyklą, 1976 m. Trakuose – trimetę korespondentų mokyklą. Dirbo suvirintoju Elektrėnų, Narvos (Estija), Uglegorsko (Ukraina) elektrinėse. 1994 m. tapo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nariu, 2008 m. – Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos nariu. 1989 m. buvo išrinktas porą metų gyvavusio Trakų rajono literatų klubo „Viltis“ pirmininku.

A. Kutkinas eilėraščius kurti pradėjo vaikystėje, rašė rusų kalba. 2009 m. išleistas autoriaus eilėraščių rinkinys „Delfinija – Sielos Dievaitė“. Kūryba publikuota laikraštyje „Galvė“, almanachuose „Paparčio žydėjimas“, „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai – 20“, „Vingis“ (2012), Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Jonas Laurinavičius

Gimimo data: 1938 06 07

Gimimo vieta: Pajauta (Trakų r.)

J. Laurinavičius mokėsi Pasamovio pradinėje ir Onuškio vidurinėje mokyklose. Vėliau studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus valstybiniame universitete. Dirbo Lietuvos radijo korespondentu, Kaišiadorių rajono Kultūros skyriaus vedėju, laikraščių „Į komunizmą“, „Pergalės vėliava“, „Kaišiadorių aidai“ redakcijose. 2019 m. už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanotas Kunigaikščio Vytauto Didžiojo apdovanojimo savivaldybės mero padėka.

J. Laurinavičius rašo knygas apie žymius žmones, kraštiečius, vietoves, yra išleidęs publicistikos, poezijos knygų: „Arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873–1961)“ (1990), „Nusilenkimas knygnešiams ir daraktoriams“ (1991), „Jonas Aistis ir Rumšiškės“ (1992, 2009), „Stasys Tijūnaitis“ (1995), „Brūkštelėjimai: „Aforizmai ir sentencijos“ (1998, 2011), „Onuškio bažnyčia“ (1999), „Baltas vėjas“ (1999), „Dusmenų bažnyčia“ (2000), „Ramūnas Šiškauskas. XVII olimpinių žaidynių prizininkas“ (2000), „Jukniškių akmenys“ (2001), „Kaišiadorių krašto žmonės. 100 biografijų“ (2002), „Aušra Kavaliauskienė“ (2003), „Kaišiadorių miesto kronika“ (2006, 2011), „Iš žurnalisto archyvo“ (2008–2014), „Kaip gyvi mano kurso draugai?“ (2009–2014), „Atvira širdimi“ (2011), „Tolimosios atodangos“ (2011), „Vidurnakčio pašvaistė“ (2013), „Brangiausias lobis“ (2013), „Tremtiniai“ (2014), „Prezidentas Algirdas Brazauskas ir Kaišiadorys“ (2014), „Knygnešių dalia“ (2014), „Kaišiadorių krašto šviesuoliai“ (2015), „Dusmenų dzūkė“ (2020). Kūryba ir įvairaus pobūdžio straipsniai publikuoti Trakų rajono laikraščiuose „Galvė“, „Trakų žemė“, almanachuose „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Bronius Mačernis

Gimimo data: 1945 03 16

Gimimo vieta: Klibiai (Kretingos r.)

B. Mačernis mokėsi Kretingos vidurinėje mokykloje, A. Kvedaro miškų ūkio technikume. Baigęs mokslus buvo paskirtas dirbti Raguvos girininku. B. Mačernis kuria akmens skulptūras, kurių yra Palangoje, Kretingoje, Gargžduose, Šventojoje, Vilniuje, Trakuose. Dar jaunystėje pradėjo kurti eilėraščius.

B. Mačernio kūryba publikuota mėnraštyje „Gintaro gimtinė“, almanache „Trakų krašto literatai“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“. Jo kūrybą buvo galima išgirsti Aukštadvario poetiniuose skaitymuose „Piliakalnių aidai“.

 

Edmundas Zenonas Malūkas

Gimimo data: 1945 04 15

Gimimo vieta: Ylakiai (Skuodo r.)

E. Z. Malūkas mokėsi Rietavo vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1963 m. 1971 m. pabaigė Lietuvos veterinarijos akademiją, studijas tęsė Maskvos centriniame patentikos institute, kurį baigė 1986 m. Dirbo Neringos veterinarijos stoties viršininku, Klaipėdos žemės ūkio technikumo dėstytoju, Lietuvos veterinarijos mokslinio tyrimų instituto moksliniu bendradarbiu ir kt. 2003 m. pradėjo darbą Trakų rajono savivaldybėje – ėjo atstovo ryšiams su visuomene ir spauda, mero pareigas, buvo Trakų rajono savivaldybės tarybos. 2007 m. už aktyvią literatūrinę ir publicistinę veiklą Trakų rajone įvertintas Kunigaikščio Vytauto Didžiojo apdovanojimo II laipsnio diplomu.

E. Z. Malūko kūryba žinoma Lietuvoje ir užsienyje. Rašo detektyvinius, istorinius romanus, noveles. Yra parašęs ne vieną knygą: „Kraujo skonis“ (1994), „Šiukšlyno žmonės“ (1995), „Juodieji želmenys“ (1995), „Moters kerštas“ (1996), „Migla“ (1997–1999), „Vilko duona“ (1998), „Duženos“ (2002), „Karalienė Barbora“ (2004), „Likimų šnekos“ (2009), „Dilgės“ (2009), „Vytauto žemė“ (2016). Kūryba publikuota almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“ (2010), „Trakų krašto literatai“ (2015), Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“. Straipsniai publikuoti laikraščiuose „Trakų žemė“, „Galvė“.

 

Valerija Masalskaitė-Čigienė

Gimimo data: 1932 02 14

Gimimo vieta: Menturiai (Ukmergės r.)

V. Masalskaitė-Čigienė mokėsi Raguvos vidurinėje mokykloje, studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, kuriame įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Dirbo Kavarsko ir Biržų rajonų septynmetėse mokyklose, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje.

V. Masalskaitė-Čigienė rašo noveles, eilėraščius, miniatiūras, atsiminimus. Yra išleidusi ne vieną knygą: „Rudenio alėjoj“ (2004), „Sutemų aidai“ (2009), „Akimirkos vėjų nesušukuotos“ (2013). Kūryba publikuota laikraštyje „Trakų žemė“, almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“ (2010), „Trakų krašto literatai“ (2015), „Trakų krašto literatai – 20“ (2020), kaimo rašytojų almanache „Vingis“ (2012).

 

Juozapas Miglinas

Gimimo data: 1939 03 12

Gimimo vieta: Skirgailiai (Alytaus r.)

J. Miglinas mokėsi Alovės vidurinėje mokykloje, vėliau – Vilniaus politechnikume. Studijavo Vilniaus valstybiniame universitete, kurį baigęs 1975 m., įgijo ekonomisto specialybę.

J. Miglinas yra išleidęs kelias kūrybos knygas: „Mano žemė manimi alsuos“ (2004), „Miglinų šeimynėlė“ (2008), „Pažinimo skonis“ (2018). Kūryba publikuota Trakų rajono ir respublikinėje spaudoje, almanachuose „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“.

Malvina Miškinienė

Gimimo data: 1926 05 13

Gimimo vieta: Girios (Gervėčių valsčius, Baltarusija)

M. Miškinienė mokėsi Vilniaus 2-oje mergaičių gimnazijoje, studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. Po studijų Kietaviškių, Rūdiškių, Rimdžiūnų (Baltarusija) vidurinėse mokyklose dėstė matematiką ir fiziką. M. Miškinienė rinko tarmiškus Gervėčių krašto žodžius, jos iniciatyva buvo įkurtas Gervėčių krašto etnografijos muziejus. Už lietuvybės puoselėjimą ir ugdymą buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Ambasados Baltarusijoje (2005), Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2007), Gervėčių krašto lietuvių bendruomenės (2004) padėkomis. 2013 m. įteiktas 2-ojo laipsnio medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“.

Rašyti M. Miškinienė pradėjo išėjusi į pensiją. Rašo eilėraščius, apybraižas, apsakymus. Yra išleidusi savo kūrybos knygas „Nendrinė kepurė“ (2005), „Mano Gervėčiai“ (2005), „Lietuviais esame mes gimę…“ (2008), „Skruzdėlytės Smalsuolytės nuotykiai“ (2016), „Kas giesmėn netilpo“ (2016). 2012 m. išleido Gervėčių krašto folkloro knygą „Iš momulės kupero“. Kūryba publikuota laikraščiuose „Galvė“, „Trakų žemė“, Gervėčių klubo laikraštyje „Lietuvių godos“, almanachuose „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Laima Monginaitė

Gimimo data: 1957 04 28

Gimimo vieta: Aukštadvaris (Trakų r.)

L. Monginaitė mokėsi Aukštadvario vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1981 m. Vėliau studijavo psichologiją ir filosofiją Vilniaus universitete. Po studijų dirbo Kauno politechnikos instituto Filosofijos katedroje, Vilniaus Gedimino technikos universitete. 1986 m., įstojusi į Maskvos A. M. Lomonosovo universitetą, tapo estetikos katedros doktorante. 1991 m. buvo suteiktas Humanitarių mokslų daktaro vardas. Eilėraščius pradėjo 2013 m. Taip pat domisi fotografija, piešimu.

L. Monginaitė yra parašiusi straipsnių estetikos tema, parengusi mokomųjų knygų ir vadovėlių: „Estetika“ (2016), „Bendravimo psichologija“ (2010), „Psichologijos įvadas“ (2005). Kūryba išspausdinta almanache „Trakų krašto literatai – 20“.

Valentinas Vytautas Navickas

Gyvenimo datos: 1923 06 26 – 2004 05 12

Gimimo vieta: Vaitai (Vilkaviškio r.)

V. V. Navickas 1941 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono berniukų gimnaziją. Vėliau mokėsi Lietuvos veterinarijos akademijoje, kurią baigė 1946 m. Po studijų Lazdijuose, Veisiejuose, Marijampolėje, Kėdainiuose, Biržuose dirbo veterinarijos gydytoju. 1971 m. apsigyveno Aukštadvaryje. 1971–1988 m. dėstė Aukštadvario žemės ūkio mokykloje. Įkūrus Trakų literatų broliją, tapo pirmuoju jos vadovu. V. V. Navickas 1990 m. tapo konkurso „Žydinti vyšnios šakelė“ laureatu, 1996 m. pelnė Nijolės Bataitytės-Glažue literatūrinio forumo premiją.

V. V. Navickas išleido ne vieną eilėraščių rinkinį: „Saulėgrįža“ (1989), „Kryžkelės“ (1991), „Meilės paukštė“ (1993), „Vyturio išpažintis“ (1994), „Prabilo tėviškės beržai“ (1995), „Žirge, nešk mielajai saulę“ (1996), „Atsigerk iš mano šulinio gilaus“ (1997), „Žydėk, nevysk dar, mano gėle“ (1998), „O širdis vis dar dainuoja“ (1999), „Žiū, nunoko pievoj kmynai“ (2000), „Dobilų raštais puoštas kelias“ (2001), „Pėdsakai gyvenimo kely“ (2002), „Pabalnojau vėjų žirgus“ (2003). Kūryba išspausdinta almanachuose „Paparčio žydėjimas“, „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Eleonora Pavlovska

Gimimo data: 1983

Gimimo vieta: Senieji Trakai (Trakų r.)

E. Pavlovska baigė Trakų vidurinę mokyklą. Vėliau Studijavo lenkų filologiją Vilniaus pedagoginiame universitete, kurį baigė 2005 m. 2016 m. įgijo verslo ir vadybos magistro lapinį Lietuvos edukologijos universitete.

E. Pavlovskos kūryba publikuota dienraštyje „Kurier Wileński“, almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Kęstutis Albinas Petkūnas

Gimimo data: 1945 03 01

Gimimo vieta: Aidukai (Švenčionių r.)

K. A. Petkūnas mokėsi Šventos aštuonmetėje mokykloje, vėliau – Vilniaus lengvosios pramonės technikume, kurį baigęs 1965 m. įgijo techniko-mechaniko specialybę. Dirbo inžinieriumi Lentvario kilimų fabrike, Vilniaus miesto projektavimo-konstravimo institutuose. 1991 m. pradėjo redaktoriaus darbą laikraštyje „Trakiečių rūpesčiai“, vėliau Trakų rajono savivaldybėje ėjo ekologo pareigas. 2010 m. išėjo į pensiją.

K. A. Petkūno straipsniai publikuoti Trakų rajono laikraščiuose „Trakų žemė“, „Galvė“, taip pat respublikinėje spaudoje. Kūryba išspausdinta rinktinėje „Pasikalbėjimas vyriškai“, almanachuose „Paparčio žydėjimas“, „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Kazys Petravičius

Gimimo data: 1945 07 22

Gimimo vieta: Šeiriškės (Elektrėnų sav.)

K. Petravičius baigė vidurinę mokyklą, dirbo Lentvario kilimų fabrike. Rašyti eiles pradėjo 1970 m. Kūryba publikuota laikraštyje „Trakiečių rūpesčiai“, almanachuose „Paparčio žydėjimas“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

 

Lolita Piličiauskaitė-Navickienė

Gimimo data: 1963

Gimimo vieta: Vilnius

L. Piličiauskaitė-Navickienė, 1988 m. baigusi Muzikos ir teatro akademiją, įgijo choro dirigavimo specialybę, 2000 m. apgynė daktaro disertaciją, 2001 m. suteiktas docentės vardas. 1988–2007 m. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje dirbo muzikos mokytoja, nuo 1992 m. yra Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto Muzikos pedagogikos katedros dėstytoja, 2012 m. tapo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docente. L. Piličiauskaitė-Navickienė yra muzikinio ugdomojo sveikatinimo centro „Sveikutis“ vadovė. 2009 m. įvertinta Kunigaikščio Vytauto Didžiojo I laipsnio diplomu už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, įgyvendinant grožio ir gėrio idėjas.

L. Piličiauskaitės-Navickienės straipsniai spausdinti Trakų rajono laikraščiuose „Trakų žemė“, „Galvė“, respublikinėje spaudoje. Yra išleidusi įvairaus pobūdžio leidinių: „Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje“ (2001, 2005), „Būsimų mamų dainos“ (2006, bendraautorė), „Grožio ir gėrio link. Klasės auklėtojo knyga“ (2007, bendraautorė), „Pedagoginio dvasingumo link. Susitikimai su Albertu Piličiausku“ (2011), „Angelų kalva“ (2016), „Šeimos knyga“ (2017, bendraautorė). Taip pat parašė knygas „Ir tada bus geriau...“ (2008), „Slėptų sapnų tyrlaukiai“ (2010). Kūryba publikuota almanachuose „Paparčio žydėjimas“, „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literataiׅ“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Jonas Počepavičius

Gimimo data: 1945 01 07

Gimimo vieta: Davydonys (Jonavos r.)

J. Počepavičius mokėsi Kauno 8-oje vidurinėje mokykloje, 1959–1963 m. – Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikume, Vilniaus valstybiniame universitete studijavo žurnalistiką. Dirbo laikraščių „Spartuolis“, „Trakų žemė“, „Valstiečių laikraštis“, „Lietuvos žinios“, „Lietuva“ redakcijose. 2022 m. nominuotas Kunigaikščio Vytauto Didžiojo apdovanojimui. Už kitą visuomeninę veiklą apdovanotas mero padėka.

J. Počepavičiaus straipsniai spausdinti Trakų rajono laikraščiuose „Trakų žemė“, „Galvė“, respublikinėje spaudoje. 2002 m. pasirodė J. Počepavičiaus eilėraščių rinkinys „Sukilimas“. Kūryba publikuota almanachuose „Trakuvos poezija“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Zigmundas Ramanauskas 

Gyvenimo datos: 1932 05 29 – 2018 03 20

Gimimo vieta: Kaunas

Z. Ramanauskas 1941 m. buvo ištremtas į Sibirą. Tremtyje įgijo fizikos ir matematikos mokytojo specialybę. Grįžęs į Lietuvą dirbo Trakuose, Lentvaryje, nuo 1968 m. – Pedagogikos moksliniame tyrimo institute, nuo 1987 m. – Lietuvos pedagogų kvalifikacijos kėlimo institute. Įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį. Dalyvavo Sąjūdžio veikloje. 2012 m. už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanotas Kunigaikščio Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio medaliu.

Z. Ramanauskas yra išleidęs fizikos metodinių priemonių, vadovėlių. Trakų rajono laikraščiuose „Galvė“, „Trakų žemė“, respublikinėje spaudoje publikuota straipsnių Trakų literatų kūrybos analizės, kultūros, ekologijos ir kitomis temomis. 2012 m. išleido prisiminimų knygą „Gyvenimo džiaugsmai ir negandos“. Kūryba publikuota almanachuose „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“.

Barbara Sidorovič

Gimė 1933 m. gruodžio 4 d. Naujojoje Vilnioje. Mirė 2004 m. spalio 11 d. Jogelonyse. 1952 m. baigė Trakų pedagoginę mokyklą, vėliau – Vilniaus pedagoginį institutą. Mokytojavo Paluknio vidurinėje mokykloje. Rašo lenkų kalba. Kūrybą spausdino Trakų literatų kūrybos almanachuose „Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Išleido prisiminimų knygą „Gyvenimo rašymas“ („Žyciopisanie“, 2002 m.), eilėraščių rinkinius: „Užrašyta širdimi“ („Zapisane serdcem“, 2000 m.), „Puokštė iš Luknos“ („Bukiecik iz Lukny“), „Saulutės kvapas“ („Zapach słoneczka, 2002 m.). Paskutiniai eilėraščiai ir apsakymai išleisti po mirties rinkinyje „Trakų trupiniai („Trockie okruchy“, 2006 m.).

Marija Skliutienė

Gyvenimo datos: 1927 11 04 – 2006 08 24

Gimimo vieta: Rakatanskai (Alytaus r.)

M. Skliutienė Nedzingės pradžios mokykloje baigė keturias klases. Dirbo namų ūkyje. 1948 m. buvo ištremta į Sibirą, iš kurio grįžo 1959 m. Gyveno Lentvaryje.

Kurti M. Skliutienė pradėjo tremtyje. 1992 m. išleido savo kūrybos eilėraščių rinktinę „Lietuvos vardą širdyje nešiojom“. Kūryba publikuota almanachuose „Trakuvos poezija“, „Trakuvos literatų kūryba“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Liongina Sirevičiūtė-Šovienė

Gimimo data: 1933 08 15

Gimimo vieta: Lavariškės (Trakų r.)

L. Sirevičiūtė-Šovienė mokėsi Aukštadvario vidurinėje mokykloje, vėliau studijavo prancūzų kalbą Vilniaus pedagoginiame institute. Dirbo Druckūnų aštuonmetėje mokykloje, Aukštadvario vidurinėje mokykloje, Vilniaus 5-ojoje vidurinėje mokykloje.

L. Sirevičiūtė-Šovienė rašo eilėraščius. 2018 m. išleista poezijos rinktinė „Širdies aidas“. Kūryba publikuota almanachuose „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Irma Stadalnykaitė

Gimimo data: 1988 04 22

Gimimo vieta: Lentvaris (Trakų r.)

I. Stadalnykaitė mokėsi Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinėje mokykloje, kurią baigė 2007 m. Vėliau studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultete, kur įgijo lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Taip pat įgijo kalbos redaktoriaus ir dokumentų valdymo organizavimo specialisto kvalifikacijas. Dirba redaktore „Vorutos“ fonde, laikraštyje „Trakų žemė“, leidžia internetinį Lentvario miesto laikraštį „Klevų alėja“. 2021 m. įteikta Stanislovo Rapolionio premija. 2022 m. už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanota Kunigaikščio Vytauto Didžiojo apdovanojimo mero padėka.

I. Stadalnykaitė yra sudariusi ne vieną leidinį, straipsniai publikuoti Trakų rajono laikraščiuose „Trakų žemė“, „Galvė“, respublikinėje spaudoje, almanache „Trakų krašto literatai – 20“.

Rūta Suchodolskytė-Neniškienė

Gimimo data: 1979 07 13

Gimimo vieta: Jogėliškės (Trakų r.)

R. Suchodolskytė-Neniškienė Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo anglų kalbos mokytojos specialybę. Vėliau Šiaurės Airijoje ir Norvegijoje studijavo literatūrą. Dirbo žurnaliste, vertėjauja, dėsto anglų, norvegų kalbas.

R. Suchodolskytė-Neniškienė yra išleidusi poezijos knygas „Susitarimas kvėpuoti kartu“ (2013) ir „Namai jazminų akimis“ (2018). Kūryba publikuota savaitraščiuose „Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“, almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Danutė Svežakovienė

Gimimo data: 1977 02 09

Gimimo vieta: Lentvaris (Trakų r.)

D. Svežakovienė baigė Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinę mokyklą. Kurti pradėjo 2009 m. Kūryba publikuota almanachuose „Trakų krašto literatai“ ir „Trakų krašto literatai – 20“.

</tr

 

Birutė Šidlauskienė

Gimė 1973 m. Vilniuje. Baigė vidurinę mokyklą, studijavo aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje. Dabar dirba ir studijuoja istoriją Vilniaus universitete. Eiliuoja. Kūryba spausdinta  Trakų literatų almanache  „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).

Justinas Šimas

Gimimo data: 2000 03 03

Gimimo vieta: Trakai

J. Šimas baigė Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnaziją, vėliau pradėjo socialinės politikos studijas Vilniaus universitete. Pirmąjį eilėraštį sukūrė būdamas 12 metų. Kūryba publikuota almanache „Trakų krašto literatai – 20“.

 

Rimgaudas Šimonis

Gimė 1956 m. liepos 20 d. Tomsko srityje, Parabelio r., Čigaros kaime (Rusija). Mokėsi Trakų internatinėje mokykloje, Vilniaus pedagoginiame institute (baigė 1978 m.) ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Mokytojavo Paluknio, Rūdiškių vidurinėse ir Dusmenų, Grendavės pagrindinėse mokyklose. Dirbo Rūdiškių, Grendavės kultūros namuose, Trakų kultūros rūmuose. Eilėraščius publikavo Trakų r. laikraštyje „Galvė“, Trakų literatų almanachuose „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.). Išleido eilėraščių rinkinį „Tamsa šviesoje“ (2002 m.). Gyvena Rūdiškėse.

  Algis Šumskas

Gimė 1955 m. sausio 3 d. Trakų r., Trakiškių kaime. Mirė 2008 m. vasario 6 d. Trakuose. Mokėsi Trakų vidurinėje mokykloje, Vilniaus valstybiniame universitete (baigė 1989 m.) ir įgijo žurnalisto specialybę. Dirbo Vilniaus restauravimo treste, Vilniaus universiteto leidykloje, Trakų r. laikraščių „Galvė“, „Trakų žemė“ redakcijose. Rašė eilėraščius, noveles, romanus. Kūrybą spausdino laikraščiai „Komjaunimo tiesa“, „Literatūra ir menas“, „Voruta“, „Galvė“, „Trakų žemė“, Trakų literatų kūrybos almanachai „Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos poezija“ (2004 m.), „ Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).

 

Vytautas Talačka

Gimimo data: 1937

Gimimo vieta: Liciškėnai (Prienų r.)

V. Talačka baigė Jiezno vidurinę mokyklą, vėliau mokėsi Maskvoje, kur 1969 m. įgijo ekonomisto specialybę.

V. Talačka yra išleidęs savo kūrybos knygas „Tėviškės ilgesys“ (2007), „Neišgalvotos istorijos“ (2018). Kūryba publikuota laikraštyje „Trakų žemė“, almanachuose „Vingis“ (2012), „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Julija Tinfavičienė

Gyvenimo datos: 1932 05 12 – 2014 05 15

Gimimo vieta: Trakai

J. Tinfavičienė mokėsi Trakų mokytojų seminarijoje, kurią baigė 1951 m. Vėliau studijavo Naujosios Vilnios mokytojų institute, Leningrado A. Gerceno pedagoginiame institute, kur įgijo matematikos mokytojos specialybę. Dirbo Dailidų (Eišiškių r.), Tetėnų septynmetėse mokyklose, Trakų vidurinėje mokykloje.

J. Tinfavičienės kūryba išspausdinta rinktinėse „Gyvenimo akimirkos“ (1998), „Saulė nusileido už Trakų pilies“ (2018). Taip pat eilėraščiai publikuoti almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, „Trakų krašto literatai“, „Trakų krašto literatai – 20“, Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais“.

Romualdas Tinfavičius

Gyvenimo datos: 1936 02 16 – 2021 08 29

Gimimo vieta: Biržai

J. Tinfavičius mokėsi Talačkonių kaimo mokykloje, kur baigė keturis skyrius, vėliau iki septintos klasės mokėsi Panevėžyje. 1950 m. įstojo į Panevėžio hidromelioracijos technikumą, kurį baigė 1955 m. 1976 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą (mokslinio agronomo laipsnis), 2001 m. tame pačiame universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį. Baigęs mokslus R. Tinfavičius dirbo Žagarės mašinų traktorių stotyje inžinieriumi, vėliau – Sausinimo sistemų valdyboje Panevėžyje, Vilniaus melioracijos mašinų stotyje, Trakų darbo žmonių deputatų tarybos vykdomajame komitete, Kelių valdyboje. 2015 m. Romualdui Tinfavičiui už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą įteiktas II laipsnio Vytauto Didžiojo apdovanojimas. 2019 m. – Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos I laipsnio medalis už kitą visuomeninę veiklą.

J. Tinfavičius išleido knygą „Nuo Juodosios jūros iki Trakų“ (2013), sudarė almanachą &

Interaktyvus Lentvaris QR
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
Skaitmeninio raštingumo mokymai
Interaktyvi biblioteka
Vilnijos vartai
Atrasti iš naujo
Kika
Rock and roll bibliotekininkas
Darbo skelbimai
Trakų informacinis centras
Eklasika