Prasmė ir grožis Trakų krašto bibliotekų fonduose

Prasmė ir grožis Trakų krašto bibliotekų fonduose

Trakų viešoji biblioteka 2016-uosius Bibliotekų metus išlydėjo paroda „Naujausi leidiniai apie Trakų kraštą ir kraštiečius“ ir paragino kraštiečius – knygos mylėtojus ir 2017 metais nepamiršti bibliotekos ir bendradarbiavimo, juolab, kad 2017-ieji Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Lietuvių kalbos kultūros ir su lietuviška raštija ir jos plitimu betarpiškai susijusiais Reformacijos metais, be to, prieš 470 metų pasirodė M. Mažvydo „Katekizmas“. Ne mažiau svarbu ir tai, kad pirmosios lietuviškos knygos originalo atsiradimas bei sugrįžimas į Lietuvą yra susijęs su žymaus bibliotekininko, knygotyrininko Levo Vladimirovo vardu, kurio 105-ąsias gimimo metines (1912–1999) minime, kuriam surasti, išieškoti ir, pasak dr. A. Pacevičiaus, „į Lietuvą (tuomet Lietuvos SSR) pavyko pargabenti beveik 19 000 vnt. senojo Vilniaus universiteto turtų“.

Minėta paroda susilaukė kraštiečių susidomėjimo ir ne tik. Nuostabu, kad jau sausį sulaukėme rezonanso – TVB kraštotyros fondas pasipildė tarpukario Lietuvoje spausdintu  leidiniu iš privataus šeimos archyvo – „Lietuvos miestai“ (redagavo Juozas Baltakevičius, išleista „Mūsų momento“ leidyklos Šiauliuose, 1932 m.). Šią, pakankamai retą knygą, kurioje greta 25 Lietuvos miestų yra ir Trakams skirti 14 psl., Trakų bibliotekai dovanojo trakietė Danutė Marija Paškauskienė.

Per pastaruosius metus TVB kraštotyros fondą retais spaudiniais ir knygomis papildė mok. S. Martūnaitė, dovanojusi knygą „Vilnius ir Vilniaus kraštas“ (Kaunas, 1932 m.). H. Lovmianskio knygą „Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas – Witold Wielki ksiąžę Litewski“ lenkų kalba, išleistą Vilniuje 1930 m., dovanojo Knygų rūmai. Laikraščių „Trakų žemė“ ir „Voruta“ redaktorius Juozas Vercinkevičius dovanojo fotografuotinius tarpukario leidinius – kunigo P. Kraujalio „Trakų pilis ir jos likimas“ (originalas išleistas 1924 m. Vilniuje, „Motus“ spaustuvėje) ir E. Kulvieč lenkų kalba „Troki Przewodnik“ (Vilnius, 1939 m.). Beje, minėtą, ypač retą kun. P. Kraujalio „Trakų pilis ir jos likimas“ originalą, išleistą 1924 m., savo kraštotyros fonde turi ir Trakų viešoji biblioteka. Esame gavę retų spaudinių rinkinį, kurį kraštotyros fondui perdavė Viktoras Vlas, padovanojęs 1941 m. birželio 22–30 d. kelis laikraščio „Pravda“ numerius.

Istorinių kataklizmų laikmečiais labiausiai nukenčia knygos ir žmonės. Puiku, kai išsaugomos, iš naujo atrandamos užsimetusios ar grąžinamos unikalios knygos, šeimą vienijanti spausdinta relikvija ar bibliotekos fondą papildanti reta knyga. Malonu, kad dar galime pasidžiaugti išlikusiomis, savo išlikimo ir atsiradimo istoriją menančiomis knygomis. Apmaudu, kai jos dūlėja fonduose ir laikui bėgant virsta kita materija,  neišvydusia dienos šviesos, nesuteikusia bibliofilams ir knygos mylėtojams praktinės – pažintinės, mokslinės ar estetinės naudos. Tad 2017 metais Trakų VB pradeda ciklą parodų, kurių metu skaitytojai bus supažindinami su retomis, antikvarinėmis, Trakų viešosios bibliotekos ir filialų fonduose esančiomis knygomis, kurios vers savo puslapius ir pristatys ne tik savo turinį, bet ir papasakos savo ar šeimininko istoriją. Prie šios akcijos raginame prisijungti ir kraštiečius – pasidalinti, supažindinti bibliotekos ekspozicijoje su savo privačių bibliotekų fonduose esančiomis retomis knygomis, spaudiniais, gal net papasakoti jų atsiradimo šeimos archyve įdomią ir unikalią, su knygos savininku susijusią istoriją.

Ragintume pristatyti retas knygas, spaudinius, išleistus iki 1950 m. juolab, kad bibliotekoje atsirado galimybė retus spaudinius saugiai eksponuoti naujame, TVB įsigytame stiklo stende – rakinamoje vitrinoje-lentynoje.

Dėkojame visiems kraštiečiams, dovanojantiems ir bendradarbiaujantiems su Trakų biblioteka, ir viliamės, kad šis parodų ciklas bent maža dalele pagerbs L. Vladimirovo atminimą, prisidės prie metinių 2017 m. renginių, padės atrasti neatrasta, surasti tai, kas užmiršta vardan... žmogaus ir...  knygos, kuri „nėra paprastas daiktas, bibliotekos inventoriaus vienetas. Juk ji paveldėjo savo kūrėjų dvasios dalelę“ (prof. L. Vladimirovas), jungia kartas ir epochas, sieja dvasine ir regimąja jungtimi praeitį su dabartimi, išsaugo tęstinumą su ateitimi. „Tegul atmena visi, kad Lietuvoj ikšiol yra daugybė užslėptų kultūros turtų“ (prof. V. Biržiška).

Plačiau minėtos bei TVB fonduose esančios retos knygos bus pristatytos spaudoje jų eksponavimo TVB stende metu.

 

 

Rasa Selickaitė,

                                                                 Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
Skaitmeninio raštingumo mokymai
Interaktyvi biblioteka
Vilnijos vartai
Kika
Rock and roll bibliotekininkas
Darbo skelbimai
Trakų informacinis centras
Eklasika